Disclaimer

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN

 

Aantal personen

In de huurovereenkomst staat het aantal personen vermeld, waarop de huursom is gebaseerd.

De vakantiewoning mag slechts worden bewoond door dit aantal personen.

Wijziging van dit aantal dient te worden doorgegeven aan Bungalowverhuur Zevenster.
Telefoonnummer 0517 - 430 700 of 06 - 10 61 12 43

Overschrijding van het maximale aantal personen wordt niet toegestaan.

 

Hoofdhuurder

Als hoofdhuurder wordt alleen iemand van 18 jaar en ouder geaccepteerd, welke persoon zich als

zodanig aansprakelijk stelt voor het naleven van de algemene huurvoorwaarden en het

huishoudelijk reglement van onze vakantiewoningen.

Onderverhuur aan derden is niet toegestaan.

 

Bij aankomst

Uw vakantiewoning is vanaf 16:00 uur voor u geopend.

De sleutel bevindt zich in de vakantiewoning en u hoeft zich niet bij ons te melden.

Controleert u bij aankomst in het huis of alles in orde is. Wilt u gebreken direct aan ons

doorgeven zodat wij passende actie kunnen ondernemen.

 

Bij vertrek

Op de dag van vertrek dient u het vakantiehuis  voor 10:00 uur verlaten te hebben (mits er een andere vertrektijd in uw huurovereenkomst staat vermeld).

U dient zorg te dragen voor het netjes opleveren van de accommodatie, volgens het

huishoudelijk reglement (aanwezig in de accommodatie).

Het laten verzorgen van de eindschoonmaak door Zevenster is verplicht.

De kosten voor deze schoonmaak staan vermeld in de boekingsbevestiging.

Indien de accommodatie niet correct wordt achtergelaten behoudt de Bungalowverhuur Zevenster

zich het recht voor u extra schoonmaakkosten in rekening te brengen.

 

Huisdier

Het meenemen van één huisdier is mogelijk, met de restrictie, dat eventuele schade,

toegebracht aan de bungalow, inboedel, terrein e.d. door u wordt vergoed, en dat het dier

andere gasten niet mag hinderen.

* Let bij het schoonmaken vooral op katten- en hondenharen.

* Uw huisdier mag niet op de bedden en banken, ook niet met een dekentje of laken!

* Het dragen van een goed functionerende vlooienband of een andere vorm van anti-

vlooienbehandeling van uw huisdier is verplicht.

Mocht blijken, dat door de aanwezigheid van uw huisdier overlast is ontstaan voor de volgende gasten dan wordt u hiervoor alsnog aansprakelijk gesteld.

 

Schade / Breuk

U dient zich te houden aan het huishoudelijk reglement (aanwezig in de accommodatie) en

eventuele schade en/of breuk te melden en te vergoeden aan de verhuurder Bungalowverhuur Zevenster.

Gebroken inventaris a.u.b. niet zelf aanvullen, dit i.v.m. de uniformiteit van het

serviesgoed dat wij hanteren bij Bungalowverhuur Zevenster.

 

Borg

De borgsom wordt binnen twee weken na uw vertrek retour gestort op uw rekeningnummer.

 

 

WiFi

Bungalowverhuur Zevenster is niet aansprakelijk voor het niet juist functioneren van de wifi

als gevolg van storingen van de internetprovider Ziggo.

 

Annuleren

D.m.v. van uw (aan-)betaling gaat u akkoord met uw reservering. U kunt uw boeking binnen

14 dagen kosteloos annuleren, u ontvangt dan 100% van de reissom terug. Indien een betaling

heeft plaatsgevonden met een voucher, ontvangt u hiervoor een nieuwe voucher.

Indien u binnen 28 dagen voor aankomstdatum reserveert, komt u niet in aanmerking voor de 14

dagen kosteloos annuleren, u dient dan de gehele reissom te voldoen.

Bij annulering tot 28 dagen voor aankomstdatum, ontvangt u 70% van de door u voldane reissom

terug.

Bij annulering binnen 28 dagen voor aankomstdatum, komt u niet in aanmerking voor

terugbetaling.

Het is raadzaam om een annuleringsverzekering af te sluiten. Dit kan bij uw eigen

verzekeringsagent.

 

 

Omboeken

Omboeken kan tot 28 dagen voor de aankomstdatum, daarna kunt u niet meer wijzigen. Wij brengen

hiervoor €. 25,00 wijzigingskosten in rekening. Uiteraard kan omboeken alleen als er nog

beschikbare vakantieverblijven zijn en uiterlijk tot 13 maanden van uw huidige aankomstdatum.

Het totaalbedrag van de boeking blijft gelijk of wordt hoger. Als de gewijzigde boeking

duurder wordt, dan betaalt u het verschil extra.

Het coronavirus heeft geen invloed op de regels van onze omboekgarantie.

 

Speciaal annuleringsbeleid i.v.m. Covid-19

Het is een bijzondere situatie waar we met z’n allen in verkeren. Onze vakantiewoningen

blijven voor u beschikbaar en wij volgen daarin de richtlijnen van het RIVM. Tot op heden

(update 19-05-2021) is er voor Vlieland geen negatief reisadvies afgegeven.

Mocht uw aankomstdatum binnen 28 dagen vallen en is het wegens de volgende maatregelen rondom

Covid-19 niet mogelijk om gebruik van uw reservering te maken, ontvangt u een voucher van 70%

van de door u voldane reissom (geldt alleen bij betaling van de volledige reissom) in geval

van:

• gesloten grens

• negatief reisadvies

• quarantaineplicht bij aan- en/of terugkomst in combinatie met een negatief reisadvies

Bovenstaande dient op de officiële website van de overheid te worden gecommuniceerd.

Indien u binnen 28 dagen voor aankomstdatum annuleert wegens bovengenoemde Covid19 maatregelen

en niet de volledige reissom aan ons heeft voldaan, komt u niet in aanmerking voor

terugbetaling en/of voucherregeling.

 

Corona omstandigheden- groepssamenstelling

Op dit moment (update 19-05-2021) mogen volgens de RIVM richtlijnen in een woning alleen

personen uit 1 huishouding verblijven of maximaal 4 personen uit verschillende huishoudens

(kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee voor het maximaal aantal personen). Dat kan in

de toekomst weer wijzigen. Als u een woning boekt voor mensen uit meer dan 1 huishouden, dan

neemt u zelf het risico dat de regels van de overheid dat op het moment van het verblijf niet

meer toelaten en dat u moet annuleren. Als u om die reden moet annuleren, dan ontvangt u een

voucher van 40% van de reissom.

 

Overmacht en wijziging

In het geval Bungalowverhuur Zevenster al dan niet tijdelijk niet in staat is om de

overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te (laten) voeren door overmacht, kan Bungalowverhuur

Zevenster binnen 14 dagen nadat zij kennis heeft gekregen van de onmogelijkheid de

overeenkomst na te (laten) komen, een wijzigingsvoorstel voorleggen (voor andere accommodatie/

park/andere periode etc.). De opschorting van de nakoming van de verplichtingen door

Bungalowverhuur Zevenster is toegestaan indien zich omstandigheden gelegen buiten de wil van

Bungalowverhuur Zevenster voordoen. Bungalowverhuur Zevenster zal in geen geval gehouden zijn

tot vergoeding van enige schade of kosten.

Overmacht bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan

niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van Bungalowverhuur

Zevenster, daaronder mede begrepen oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand,

overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.

 

Algemeen

- Bungalowverhuur Zevenster heeft te allen tijde het recht het vakantieverblijf

te betreden in geval van storing en/of onregelmatigheden.

- Bungalowverhuur Zevenster aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:

* verlies, schade, kwetsing of ongevallen veroorzaakt aan personen of goederen tijdens of

ten gevolge van een verblijf op uw vakantiebestemming.

* het door uw toedoen onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur van

de door u gehuurde bungalow.

* overlast door derden.

Zoek in ons aanbod!